Hid uchuvchan kimyoviy birikmalarning hemoretseptiv xossasidir. Aksar sutemizuvchilar hidni burunda joylashgan retseptorlar orqali aniqlashadi. Boshqa organizmlarda hid sezish retseptorlari turlichadir.