Hikoyat - Sharq va Jan.-Sharqiy Osiyo xalqlaridagi adabiy termin. Har qanday sheʼriy va nasriy asarni, koʻpincha voqeaband asarni anglatadi. Tor maʼnoda muallifi yoʻq yozma nasriy epos.