Hisob' — sonlarni ifodalash va bel-gilash usuli. H. tizimlarida p ta birlik (mas, oʻn) 2-razryadning bir birligiga (oʻnlikka) birlashadi. 2-raz-ryadli shuncha son 3-razryadning bir birligiga (yuzlikka) birlashadi va h.k. p soni H. tiziminingʻ asosi, har bir razryaddagi birliklarning sonini ifodalovchi belgilar raqamlar deyiladi. Eng kup qoʻllanadigan H. tizimi oʻnlik tizim boʻlib, unda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raqamlari ishlatiladi (qarang Oʻnli sanoq tizimi). Baʼzi xalqlar H.ning beshlik tizimidan foydalanishgan. Qad. Bobilda oltmishlik tizim mavjud boʻlib, bu tizim soat va gradusning 60 min.ga, minutning 60 sek.ga boʻlinishida hozirgacha saqlanib qolgan. ★Operativ hisob ★Statistik hisob ★Buxgalteriya hisobi

Yuqoridagi Hisob turlarining qaysi biridan foydalanish, eng avvalo amalga oshirilayotgan iqtisodiy jarayonni o'rganish va kuzatish muddatlariga bog'liq bo'lsa, ikkinchidan, ma'lumotlarni, ya'ni o'tkazilgan kuzatish natijalarini umumlashtirish tartibiga ham bog'liq hisoblanadi.


Andoza:'''Buxgalteriya hisobi''' darslik A. Abdullayev va boshqalar