Interpretatsiya (dasturlash)

Interpretatsiya dasturlash algaritmi IT

Interpretatsiya (lotincha: interpretatio — vositachilik) — algoritmik tillarda yozilgan dasturlarni mashina tiliga tarjima qilish usuldarilan biri. Bu usulda dasturning ayrim qismlari (mas, buyruqlar) tarjima qilinishi bilanoq bajariladi va dasturning boshqa qismlari bilan ham shu jarayon takrorlanadi. Bu usulda dasturning tarjima qilinadigan va bajariladigan qismlari koʻp marotalab bajaridishi mumkin. Bu jarayonni bajaruvchi dastur interpre-gator dsb atalali. I. uyeulida inter-pretator — dastur algoritmning bajarilishi (masalaning yechilishi) davomida tezkor xotirada saqlanadi (I. usulinish kamchiligi), lekin algoritmning bajarilmaydigap buy-ruqlari (mas. tarmoqdapuvchi buyruqlarning bajarilmaydigan qismlari) tarjima qilinmaydi (I. usu-lining yutugi).

Yana q. tahrir
«Interpretatsiya»

(lotincha: interpretatio — vositachilik) — algoritmik tillarda yozilgan dasturlarni mashina tiliga tarjima qilish usullaridan biri.Bu usulda dasturning ayrim qismlari ( buyruqlar) tarjima qilinishi bilanoq bajariladi va dasturning boshqa qismlari bilan ham shu jarayon takrorlanadi. Bu usulda dasturning tarjima qilinadigan va bajariladigan qismlari koʻp marotalab bajarilishi mumkin. Bu jarayonni bajaruvchi dastur interpretator deb ataladi.Bu usul yordamida interpretator dastur algoritmning bajarilishi (masalaning yechilishi) davomida tezkor xotirada saqlanadi. Interpretator usulining kamchiligi shundaki, algoritmning bajarilmaydigan buyruqlari tarmoqda turuvchi buyruqlarning bajarilmaydigan qismlarini tarjima qilmaydi