Jamoat mulki, bu mualliflik huquqi muddati o‘tgan yoki hech qachon mavjud bo‘lmagan ijodiy asarlar to‘plami hisoblanadi. Bundan tashqari, har bir inson jamoat mulkini tarqatishi va undan foydalanishi mumkin.