Klassik iqtisodiyot

Klassik iqtisodiyot- XVIII-asrning ikkinchi yarmi XIX-nchi asrning boshlarida Adam Smitt,Uilyam Petti,David Rikardo,Jan Batist Seyning iqtisodiy ruknda ishlari ularni bevosita bu oqimni yaralishiga olib kelgan. Bu iqtisodchilarning fikricha halq boyligining manbasi va mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishi oʻzaro mahsulot ishlab chiqarish, raqobat faoliyatini kengaytirishi asosida yaratiladi deya xisoblashgan va oʻzlarining amaliy ishlarida buni yaqqol isbotlab berishgan.