Kristall panjara davri - kristall panjara elementar katagining qirrasi uzunligi.