Kvadrat tenglamamatematikada koʻp hadli, bir oʻzgaruvchili va ikkinchi darajali tenglama. Umumiy koʻrinishi odatda quyidagicha ifodalanadi:

Real qiymatga ega ax2 + bx + c funksiyasining har bir koeffitsiyentini alohida oʻzgartirib chizilgan grafiklar

Bu yerda — haqiqiy sonlar va . Agar boʻlsa, kvadrat tenglama keltirilgan tenglama, agar boʻlsa, keltirilmagan tenglama deyiladi. , , sonlari quyidagicha ataladi:

  • — birinchi (bosh) koeffitsiyent;
  • — ikkinchi koeffitsiyent;
  • — ozod had.

Ildizi tahrir

Kvadrat tenglama ildizlari

 

formula boʻyicha topiladi.

Diskriminant tahrir

 

kvadrat tenglamaning diskriminanti deyiladi. Agar   boʻlsa, kvadrat tenglama ildizlarga ega boʻlmaydi. Agar   boʻlsa, tenglama bitta ildizga ega boʻladi. Agar   boʻlsa, tenglama ikkita ildizga ega boʻladi.   boʻlgan holda baʼzan kvadrat tenglama ikkita bir xil ildizga ega ham deyiladi.

 

belgilashdan foydalanib,


 

formulani

 

koʻrinishda qayta yozish mumkin.

Chala kvadrat tenglamalar tahrir

Agar

 

kvadrat tenglamada ikkinchi koeffitsiyent   yoki ozod had   nolga teng boʻlsa, tenglama chala kvadrat tenglama deyiladi. Chala kvadrat tenglamani ajratib koʻrsatishdan maqsad uning ildizini topishda kvadrat tenglama ildizlari formulasidan foydalanish shart emasligida — chala kvadrat tenglamani uning chap tomonini koʻpaytuvchilarga ajratib yechish qulaydir.

Yana qarang tahrir

Havolalar tahrir