Local Area Network - mahalliy kichik tizim. Ko'pincha bu tizimni bir-biriga yaqin joylashgan kompyuterlar va ular o'rtasida o'rnatilgan aloqa kanallarini tushunish mumkin