Loyihaviy iqtisodiyot

Loyihaviy iqtisodiyot yoki maʼmuriy-buyruqbozlik iqtisodiyoti bu tizim amalda barcha moddiy resurslarga ijtimoiy aniqrogʻi davlat mulkchiligining hukmronligi va maʼmuriy organlar tomonidan iqtisodiy qarorlarning markazlashgan tartibda qabul qilinishi bilan xarakterlanadi. Foydalanadigan resurslarning hajmi, mahsulotning tarkibi va taqsimlanishi, ishlab chiqarishni tashkil qilish kabilarga tegishli barcha muhim qarorlar markaziy boshqarish organlari tomonidan qabul qilinadi.