Massaning atom birligi

Massaning atom birligi (m.a.b., dalton) — molekula, atom va boshqa elementar zarrachalar massasini oʻlchash birligi. 1961 yilda taklif etilgan (IUPAC). Massaning atom birligi sifatida uglerod C12 nuklidining massasi olinadi. 1 m.a.b. ≈ 1,6605402(10) ∙ 10−27 kg. Yoki Avogadro sonining teskarisiga teng (1/NA g).