Foydalanuvchi munozarasi:Abdulla — versiyalar orasidagi farq

*Is the description in the Wikidata item too detailed? A brief description is required there (also label and description in English).
Kindly let me know how we can resolve these matters. Thank you! ''-- Cheers, [[Foydalanuvchi:Deborahjay|Deborahjay]] ([[Foydalanuvchi munozarasi:Deborahjay|munozara]]) 19:26, 19-Oktabr 2017 (UTC)''
 
==Здравствуйте==
Здравствуйте Abdulla. Я из [https://az.wikipedia.org/wiki/İstifadəçi:Masalli_qasimli#.C6.8Fl_i.C5.9Fl.C9.99ri Азербайджанской википедии].
 
Можете мне переводить текст с Русского на Узбекский? Пожалуйста.
 
Текст на Русском:
Фараджов Файяз Касым оглы (Fərəcov Fəyyaz Qasım oğlu) родился в 1921 году в селе Гасымлы Ленкоранского уезда (ныне Масаллинский район) Азербайджанской ССР.
Родителей потерял в детстве, после чего занялся изучением Корана и ислама. За свою справедливость, он стал аксакалом (почтенным человеком) родного села.
Во время Великой Отечественной войны служил в Крыму. Взят в плен в город Бендер-Шах, но был освобожден английским командованием и эшелоном № 2909 доставлен в Советский Союз. На войне был тяжело ранен. По возвращению в родное село, дает уроки Корана, распространяет свои знания об исламе. Знал
азербайджанский, русский и арабский.
6 апреля 1985 года Файязу Фараджову был вручён орден Отечественной войны II степени.
16 марта, 1997-го года был вручен приватизационный чек Масаллинского районного отдела Государственного комитета по имуществу. После продолжительной тяжелой болезни скончался 19 мая 1998 года в родном селе. Похоронен там же. Сейчас путь Файяза Фараджова продолжают два его внука – Бахлул и Мехди.
 
Текст на Азербайджанском:
Fərəcov Fəyyaz Qasım oğlu 1921-ci ildə Azərbaycan SSR, Lənkəran qəzasının (indiki Masallı rayonu) Qasımlı kəndində anadan olub. Valideynlərini erkən
itirmişdir. O, ədalətli və Quran əhli olduğuna görə kəndimizin ağsaqqalı idi. Bütün xeyir-şərdə yaxından iştirak edirdi. Məclislərdə elmi söhbətlər
edərək islam dininin saf, təmiz din olduğunu insanlara çatdırmışdır. İkinci dünya müharibəsində iştirak edib. Döyüşməyə Krımdan başladığı və ağır
yaralandığı bildirilir. İranın Bəndər Şah şəhərində (hazırkı Bəndər Türkmən) əsr götürülüb və əsrlikdən azad edilib. İngilis komandanlığı tərəfindən
2909 nömrəli SSRİ eşelona (cəbhə dərinliyində mövqe tutan və bu qaydada yeriyən qoşun hissəsinə) çatdırılmışdır. SSRİ Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 6
aprel, 1985-ci ildə 2-ci dərəcəli Vətən Müharibəsi Ordeninə layiq görülüb. İkinci dünya müharibəsindən sonra öz doğma kəndinə qayıdır və digər
mollalarla yanaşı məsciddə quran dərsi verməyə başlayır. Öz bilik və bacarığını gələcək nəsilə öyrədir. Azərbaycan, rus və ərəb dillərini bilib. 16
Mart, 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət əmlak komitəsinin Masallı rayon şöbəsi tərəfindən, Fərəcov Fəyyaz Qasım oğluna özəlləşdirmə payı
verilib. Uzun sürən xəstəlikdən sonra 19 may, 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Qasımlı kəndində vəfat edib. Qasımlı kənd
qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb. İndi onun sənətini 2 nəvəsi Bəhlul və Mehdi davam etdirirlər. Allah rəhmət eləsin!
 
Текст на Турецком:
Ferecov Fayyaz Kasım oğlu (Fərəcov Fəyyaz Qasım oğlu) 1921 yılında Azerbaycan SSC, Lenkeran kazasının (şimdiki Masallı ilçesi) Kasımlı köyünde doğdu.
Anne ve babasını çabuk kaybetti. O, adil ve Kur'an ehli olduğu için, köyümüzün büyüyüydü. Meclislerde bilimsel sohbetler ederek islam dininin saf,
temiz din olduğunu insanlara ulaştırmıştır. İkinci dünya savaşına katıldı. Savaşmaya Kırım'dan başladığı ve ağır yaralandığı bildiriliyor. İranın
Bender Şah şehrinde (şimdiki Bender Türkmen) asır alınmıştır ve asırlıktan kurtarılmış. İngiliz komutanlığı tarafından 2909 numaralı SSCB kademeye
(cephe derinliğinde tutum sergileyen ve bu şekilde yürüyen birlik kısmına) iletilmiştir. SSCB Savunma Bakanlığı tarafından 6 nisan, 1985 yılında 2
derecede Vatan Savaşı Nişanına layık görüldü. İkinci dünya savaşından sonra kendi köyüne dönüyor ve diğer mollalarla birlikte camide kur'an dersi
vermeye başlıyor. Kendi bilgi ve becerisini gelecek kuşağa öğretiyor. Azerbaycan, rus ve arap dillerini biliyordu. 16 Mart, 1997 yılında Azerbaycan
Cumhuriyeti Devlet emlak komitesi Masallı ilçe şubesi, Ferecov Fayyaz Kasım oğluna özelleştirme payı verildi. Uzun süren hastalıktan sonra 19 mayıs
1998 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti, Masallının Kasımlı köyünde vefat etti. Kasımlı köyü mezarlığında toprağa verildi. Şimdi onun sanatını 2 torunu
Behlul ve Mehdi devam ediyorlar. Allah rahmet eylesin!
 
Также можете переводить С Азербайджанского или Турецкого.
 
Жду вашего ответа. --[[Foydalanuvchi:Masalli qasimli|Masalli qasimli]] ([[Foydalanuvchi munozarasi:Masalli qasimli|munozara]]) 10:51, 27-Oktabr 2017 (UTC)
51

ta tahrir