Mehvar (orbita) — bir osmon jismining boshqa osmon jismi gravitatsion maydonida bosib oʻtadigan yoʻli. Koʻpincha konus kesimlari shaklida boʻladi.

Pluton-Xaron tizimi misolida ikki osmon jismining massalar markazi atrofida aylanishi mehvari.