Modulyatsiya (musiqada) - 1) Oʻrta asr Yevropa musiqa nazariyasida uygʻunlik, tartib; badiiy-ilmiy hodisa sifatida baholangan musiqaning mahsulidir; 2) klassitsizm davridan boshlab major-minor tizimida tonalliknn oʻzgartirish. Turli tonalliklarda umumiy ton va akkordlar mavjudligiga asoslanadi.