Molar hajm

(Molyar hajmdan yoʻnaltirildi)

Molar hajm - moddaning bir moli hajmi.