Muhammad Shoh — Boburiylar sulolasidan hukmdor (1719 — 1748).

Muhammad-shoh