Muhammad Gʻaznaviy

Mohammad - Gʻazneviylar davlati hukmdori (1030). Gʻazneviylar sulolasidan.