Muhandislik, bu inshoot, mashina, qurilma, tizim va materiallar qurish uchun ilmiy, iqtisodiy va ijtimoiy bilimlarni amaliyotga tadbiq etish hunaridir. Muhandislik bilan shugʻullanuvchi shaxs muhandis, deb ataladi.

Turbinani qurishda turli sohalardan muhandislar hamkorligi talab etiladi, zero tizimda mexanik, elektromagnit va kimyoviy jarayonlar yuz beradi. Turbina parraklari, rotorlari va statorlari, shuningdek bugʻ sikli sinchkovlik bilan yasalishi va mukammallashtirilishi lozim.

Manbalar tahrir