Oʻng qoʻl qoidasi — magnit maydonda harakatlanuvchi induksion tok yoʻnalishini aniqlash qoidasi. Qoidaning taʼrifi: agar oʻng qoʻl kaftini magnit maydonda magnit induksiya vektori (magnit maydon kuch chizikdari) kaftga tik tushadigan qilib, 90°ga kerilgan bosh barmoq esa oʻtkazgich bo'ylab harakat qilayotgan tok kuchi yoʻnalishini koʻrsatadigan qilib tutilsa, u holda yozilgan 4 ta barmoq magni induksiya vektori yoʻnalishini koʻrsatadi (rasm).