Oʻlchov, takt oʻlchovi — musiqiy metrning miqdoriy tavsifi; taktdagi ritmik birliklarning soni va sifatini belgilaydi. Nota yozuvida kasr shaklida asar boshida yoki oʻzgarganda koʻrsatiladi (mas, 4;^ va boshqalar).