Oddiy differentsial tenglama

Bir o'zgaruvchili funktsiya, uning hosilasi va erkli o'zgaruvchisi qatnashgan tenglama oddiy differentsial tenglama deyiladi. Masalan: y'(x) + xy = x - 5