Paganizm (lot. paganus - "qir-adir") monoteistik dinlardan tashqari diniy ishonchlar (animizm, fetishizm, shomonlik kabi) turidir. Odatda butparastlik atamasi bilan adashtiriladi, biroq butparastlik paganizmning xususiy holidir, xolos.

Oʻrta Osiyoda ham paganizm mavjud, u tangrichilik deb ataladi.