Piksel (ingl. pixel, «PICture'S ELement» soʻz birikmasidan qisqartma) — rastr grafikasida raqamli tasvirning eng kichik birligi.