Qadoq — qadimgi ogʻirlik oʻlchov birligi. Qiymat jihatidan 1 funtta teng boʻlgan. Asosan 400gramm, ba'zi joylarda 1Q.=1 funt = 409,512 g. 1 Dehli qadog'i 8 kg.