Qadoqoyoqlilar — sut emizuvchi hayvonlarning kenja turkumi. Oyoq kaftida yostiqsimon qadoqlari bor (nomi shundan). Bir oilasi — tuyasimonlar mavjud.