Qaytarilish — q. Oksidlanishqaytarilish reaksiyalari.