Chegirma (sonlar nazariyasida) — agar a — b ayirma t ga boʻlinsa (a,, t > O— butun sonlar), u hodda a soni ʼ sonining t moduli boʻyicha Ch.si deyiladi. Aks holda a Ch. boʻlmaydi. Masalan, 24 soni 3 sonining 7 soni boʻyicha Ch.si (25 soni esa 3 ning 7 boʻyicha Ch.si emas), chunki 24—3=21 va 7 ga boʻlinadi (25—3=22 esa 7 ga boʻlinmaydi).