Qolipaki, qolipi bosma — zargarlikda buyumlar va ularning bezaklarini qolip yordamida ishlash; shu usulda yaratilgan buyum ham Q. deb ataladi.