Qoshiq dasta va shu dastaning bir uchidagi kichkina tovoqchadan ibrat, suyuq, yarim suyuq yoki to‘kiluvchi (guruch, mosh kabi) taom suzishga, yeyishga va aralashtirishga mo‘ljallangan anjomdir.

Kumush qoshiq.

ShuningdekTahrirlash

  • Sanchqiвовдыюв ута цшвхы втылфжу воды в в цсфкаввваааввава