Qurtuba xalifaligi - oʻrta asr larda Pireney ya.o.dagi musulmon davlati. Poytaxti — Qurtuba shahri 929 yil Qurtuba amirligi (756 yil umaviylardan Abdurrahmon I asos solgan) oʻrniga tuzilgan. 10-asrda ancha taraqqiy etgan. 1031 yil mayda amirliklarga boʻlinib ketgan.