Quyosh toshi — mineral, gematit yoki slyudali tangachalari boʻlgan yarim shaffof plagioklaz; oltin kabi yaltirash xususiyatiga ega. Quyosh toshidan bezak tosh sifatida foydalaniladi.