Seylon (Ceylon) - Shri Lanka davlati va orolining 1972-yilgacha boʻlgan nomi.