Sferik koordinatalar

Sferik koordinatalar - fazodagi egri chizikli koordinatalar tizimlaridan biri, sfera simmetriyasiga ega masalalarni oʻrganishda qulay.