Shinak — 1) shahar, qalʼa, qoʻrgʻon kabilar devoridan dushmanni kuzatish, undan saqlanish va otish uchun qilingan maxsus tuynukcha; pana joy (yana q. Ambrazura).