Shtark effekti — elektr maydonda spektral chizikdarning ajralishi. yil Shtark 1913-yilda vodorod atomi spektrini oʻrganayotganda ochgan. Atomlar va boshqalar kvant sistemalari spektrlarida kuzatiladi. Sistema hosil qilgan zaryadlangan zarralar (mas, atomsyat elektronlar) ning harakati elektr maydon taʼsirida oʻzgaradi va sistema koʻshimcha energiyaga ega boʻladi; natijada uning energiya sathlari siljiydi va ajraladi. Bu hol spektral chiziqlarning ajralishiga olib keladi. Shtark effekti kvant mexanika asosida tushuntiriladi. Shtark effektining chizikdi va kvadratik xillari farqlanadi. Chizikli Shtark effektida parchalanish (ajralish) qiymati De elektr maydon kuchlanganligi Ye ga mutanosib, kvadratik Shtark effektida De qiymati YE1ga (rasmga q.) mutanosib boʻladi.

ManbalarTahrirlash