Sindika — 1) Taman yarim orol va Qora dengizning shim.sharqiy sohilidagi hudud va davlat (mil. av. 54-asrlar). Shaharlari: Sind gavani (poytaxt), Korokondama, Germonassa, Fanagoriya va 6.; Bospor podsholigi tarkibida (mil. av 4-asrdan); 2) Sind gavani, sindlarning qad. manzilgohi (hozirgi Anapa sh. hududi). Mil. av. 4-asrdan Gorgippiya deb atalgan.