Sinfiy kurash ijtimoiy sinflar manfaatlarining keskin to‘qnashuvidir. Sinfiy kurash odatda sotsialistik nuqtai nazardan o‘rganiladi. Marx'ga ko‘ra insoniyat tarixi sinflar kurashidan iboratdir.