Sinklinal (yun. synklino — egilaman), sinklinal burma — choʻkindi va vulkanogenchoʻkindi katlamlarning botiq burmali strukturasi; egilgan qatlamlarning qabariq tomoni pastga qaragan boʻladi. S. strukturalar togʻ hosil boʻlish jarayonida tektonik harakatlar natijasida tok jinslari qatlamlarining burmalanishidan hosil boʻladi. S. yadrosi (markazi), asosan yosh qatlamlardan iborat. Strukturaning qaramaqarshi qanotlaridagi qatlamlarning yotishi S. markaziga yoʻnalgan boʻladi. S.ning botiqlik darajasi mazkur strukturani toʻldirib turuvchi togʻ jinslari katlamlarining qalinligiga muvofiqdir. Koʻpgina qazilma boyliklar S. bilan boglik. Qavariq tomoni pastga qaragan S. burmalar antiklinallar bilan almashinib keladi.