Soʻzlik — ensiklopediya, lugʻat yoki boshqa turdagi maʼlumotnomaga kiritishga moʻljallangan soʻzlar (maqolalar nomi) roʻyxati. Muayyan fan sohasi ichida avval mavzular boʻyicha S. tuziladi. Bunday S. muxrkama qilinib, tuzatilgandan soʻng alifbo tartibidagi (umumalifbo) S. tuziladi.