Solishtirma ogʻirlik

Solishtirma ogʻirlik - bir jinsli jismning hajm birligiga toʻgʻri keluvchi ogʻirligi: u =P/V, bunda R— jism ogʻirligi, V— uning egallagan hajmi. Solishtirma ogʻirlik jismning zichligi r va erkin tushish tezlanishi g orqali ham ifodalanishi mumkin: ^SP Muayyan jism Solishtirma ogʻirlikining qiymati oʻlchov oʻtkazilayotgan joyning geografik kengligiga va Yer sirtidan balandligiga bogʻliq. Uning Xalqaro birliklar tizimi SIdagi oʻlchov birligi N/m³.