Sonlar oʻqi — cheksiz toʻgʻri chiziq.

Sonlar oʻqi
Number-line.gif