Surtr (Islandiyada tarqalgan nomi: Surtur; Inglizchada tarqalgan nomi Surt), Muspelheim hukmdori.

Surtur (1909). Rassom John Charles Dollman