Suvning shoʻrligi - 1 l suv tarkibidagi tuz miqdori. Dengiz va okeanlarning tropik mintaqalaridagi qismida boshqa joylardagiga Karaganda Suvning shoʻrligi yuqori boʻladi. Shim.ga borgan sari Suvning shoʻrligi kamayib boradi. Suvning shoʻrligi promilleda oʻlchanadi. Dunyo okeanining oʻrtacha shoʻrligi 35%o.