Transmission Control Protocol (TCP) (uzatishni boshqarish protokoli) — internetning asosiy tarmoq protokollaridan biri bo'lib, TCP/IP tarmoqlarida ma'lumotlarni uzatishni boshqarishga mo'ljallangan. OSI modelining transport bosqichi vazifasini bajaradi.