TYPO3 bu 1998-yilda ilk marotaba dunyo yuzini koʻrgan Open-Source-Web-Content-Management-Systemasi boʻlib, oʻrta va katta Websahifalar uchun moʻjjallangan. TYPO3 PHPda yozilgan boʻlib, oʻz ma'limotlarini MySQL Ma'lumotlar Bazasida saqlaydi. Xozirgi kunda TYPO3 aktiv rivojlana bormoqda. Hozirda oxirgi versiyasi 6.0 Final.

Logo of TYPO3
Logo of TYPO3

Weblinks tahrir