Taʼlimot — ma'nolari: 1) borliqdagi voqea-hodisalarning muayyan sohasidagi, fan tarmoqlari, ijtimoiy hayot, jamiyat va shu kabi haqidagi nazariy qoida va xulosalar, ilmiy qarashlar majmui Masalan: falsafiy taʼlimotlar, sufiylik taʼlimoti; 2) maʼlum bir olim yoki mutafakkirning nuqtai nazar (qarash)lari majmui Masalan: Forobiy taʼlimoti, Darvin taʼlimoti va boshqalar