Takbir farz namozlaridan oldin aytiladi.

Takbir.

Iqomat takbir

Allohu akbar(u)lloxu akbar, Allohu akbar(u)llohu akbar. Ashhadu Alla ilaha ilallohu, Ashhadu alla ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar rosululloh, Ashhadu anna Muhammadar rosululloh. Hay alal solati hay alal solah, Hay alal falahi hay alal falah. Qod qomati solatu qod qomati solah. Allohu Akbar(u)llohu Akbar,

La ilaha illalloh.

Iqomat takbirining lafzlari azonnikiga oʻxshaydi, farqi — iqomat (takbir) tez aytiladi.