Tarix bilan adashtirmang.

Sxema (yun. schema — qiyofa, tashqi koʻrinish) — 1) muayyan qurilma, inshoot, mashina va boshqalarning umumiy muhim tomonlari shartli belgilar bilan masshtabsiz ifodalangan chizma; 2) biror narsaning umumiy tasviri, bayoni, ifodasi.

Xonadon tarxi.

Tarx yoki sxema deb biror qurilma, inshoot, umuman har qanday yetarlicha murakkab obyekt yoki jarayonni sodda tasvirlab beruvchi chizma, tasvirga aytiladi.

Yana qarang

tahrir