Tashqi burchak - uchburchak yoki koʻpburchakning biror burchagiga yondosh (qoʻshni) burchak (mas., ZBCD, rasmga q.). Uchburchakning tashqi burchagi unga qoʻshni boʻlmagan ichki burchaklari yigʻindisiga teng.Tashqi burchaklar yigindisi 180gradusga teng