Tasniflash yoki klassifikatsiya — maʼlum bir narsaning muayyan belgilar asosida hamda tadqiqotning umumiy maqsadidan kelib chiqadigan qarashlarga moye keluvchi maʼlum tasnifiy boʻlimlar boʻyicha guruhlarga ajratilishi.Таснифлаш-бу умумий хусусиятлар ва улар орасидаги мунтазам алоқаларни ҳисобга олган ҳолда гуруҳларга, синфларга тақсимланган ҳар қандай соҳадаги ички бўйсунувчи тушунчаларнинг (объектлар, ҳодисалар синфлари) мантиқий тизими..."[